Home / Om oss

Om oss

Nord-Norsk Baptistungdom - NNBU

Nord-Norsk baptistungdom (NNBU) er en selvstendig distriktsavdeling innen Norske Baptisters Ungdomsforbund (NBUF). NNBU arbeider under NBUF's motto: "for Kristus og menigheten". NNBU er et samarbeidsorgan for barne- og ungdomsarbeidet i Nord-Norges distrikt av Det Norske Baptistsamfunn (DNB). NNBU's oppgave er å styrke og utvikle arbeidet blant barn og ungdom, stimulere til evangelisk arbeid og planlegge og koordinere dette arbeidet. Dette skal skje både gjennom egne iniativ og i samarbeid med NBUF og de enkelte menigheter.

Styret er ansvarlig for og har tilsyn med driften av Rivermont Ungdomssenter. For å effektiviser driften er det satt ned følgende utvalg/komitéer: