Home / Om oss / Distriktet

Distriktet

Nord Norges Distrikt av det Norske Baptistsamfunn

Nord Norges Distrikt av det Norske Baptistsamfunn, er en fri sammenslutning av selvstendige Nord Norske Baptistmenigheter.

For tiden har vi menigheter på følgende steder:

Mo I rana, Rødøy, Narvik (med en svært aktiv gruppe i Ballangen,)

Bø i Vesterålen, Sortland, Åse og Andenes på Andøya. Harstad, Kvæfjord, Grøtavær, Bjarkøy, Aune, Kasfjord, Balsfjord, Sommarøy, Tromsø og Honningsvåg. I tilegg har vi også et arbeid i Hammerfest.

De fleste av menighetene i distriktet er små, men i mange av dem foregår det likevel et svært aktivt arbeid.

Representanter for alle menighetene velger i årsmøtet et styre som ivaretar fellesoppgaver og følger opp planer og virksomhet i distriktet.

Styret består for tiden av

Odd Nilssen, Harstad

Elsa Paulsen, Balsfjord.

Heidi Myhre, Tromsø

Jahn-Aage Olsen, Ballangen

Marith Bakkevoll, Honningsvåg

Distriktet har en deltidsansatt medarbeider. Hermod Bakkevoll. Han arbeider med både tradisjonelle og nyskapende oppgaver rundt omkring i menighetene.

Hermod kan kontaktes på telefon: 41614585 eller E-post: hermod.bakkevoll@rivermont.no

Vi utgir et nyhets- og informasjonsblad. Det heter Distriktsnytt, og kommer ut 3 ganger i året.

Redaktør er Frank Einar Hansen, Aune 9402 Harstad.

Baptistenes historie i Finnmark

Menigheter:

Andenes Baptistmenighet

Aune baptistmenighet

Balsfjord Baptistmenighet

Bjarkøy Baptistmenighet

Bø Baptistmenighet

Grøtavær Baptistmenighet

Harstad Baptistmenighet

Kasfjord Baptistmenighet

Kvæfjord Baptistmenighet

Mo i Rana Baptistmenighet

Narvik Baptistmenighet

Nordkapp Baptistmenighet

Rødøy Baptistmenighet

Sommarøy Baptistmenighet

Sortland Baptistmenighet

Tromsø Baptistmenighet

Åse Baptistmenighet

Oversikt over alle landets baptistmenigheter - på Det Norske Baptistsamfunn`s side !