Home / Om oss / Nord Norske Baptistkvinner

Nord Norske Baptistkvinner

Nord Norske Baptistkvinner

Stiftet 10. juni 1955 på Borkenes

Motto: La oss gjøre det gode

Kvinneorganisasjon som samordner fellesarbeid for kvinneforeninger / kvinnegrupper i Nord-Norges distrikt av

Det Norske Baptistsamfunn. Styret velges av årsmøte.

Her blir også oppmuntringsgaver til misjonsprosjekter i Nord-Norge fordelt.

Bankkonto: 4799.20.14217.

Styret arbeider med:

”Kvinnestevnet som arrangeres hver høst på Rivermont Ungdomssenter”.

Styret 2012 - 2013:

Fra venstre:

Foran: Berit Skoglund, Ingrid-Olaug Kollbotn, Ivy-Ann Pettersen

Bak: Juun Markussen, Vera Wold, og Eldrid Hansen

Verv Navn Sted Tlf Mob Epost
Leder Ingrid-Olaug Kollbotn Aune 77071645 47263721 ingrid.olaug@mac.com
Nestleder Juun K. Markussen Kasfjord   40424804  
Sekretær Ivy-Ann Pettersen Harstad   41205449 ivyann.pettersen@gmail.com
Kasserer Vera Wold Kvæfjord 77091847 99364097  
Styremedlem Berit Skoglund Åse   90945641  
Vararepr. Eldrid Hansen Kvæfjord   48145828  
Vararepr. Britta Andreassen Harstad   41499952  

La oss ikke bli trette av å gjøre det gode.

Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp.

(Paulus brev til galaterne: kap 6, vers 9)

Fellesbilde av deltakere på kvinnestevnet 2011